Koszty postępowania/ możliwości majątkowe stron/ zakres koniecznych wyrzeczeń

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Koszty postępowania/ możliwości majątkowe stron/ zakres koniecznych wyrzeczeń
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 21 czerwca 1996 r., sygn. V KZ 15/96
Treść:
Strona nie jest zobowiązana do wyzbywania się takich trwałych składników swego majątku, jak np. mieszkanie, budynek stanowiący miejsce zamieszkania strony, niezbędne wyposażenie mieszkania, aby uiścić stosowne koszty. Podobne reguły powinny obowiązywać przy ocenie możliwości majątkowych stron w aspekcie ich zwolnienia od opłaty kasacji.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1996r. poz. 50

Zobacz również: