Fałszerstwo dokumentu/ fizyczne zmiany w dokumencie/ nadanie pozorów autentyczności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ fizyczne zmiany w dokumencie/ nadanie pozorów autentyczności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1998 r., sygn. III KKN 289/97
Treść:
Nie każde działanie polegające na wprowadzeniu fizycznych zmian w dokumencie jest przestępstwem określonym w art. 265 § 1 k.k., lecz tylko takie, które takiej przerobionej postaci dokumentu nadaje pozory autentyczności, i podjęte jest w celu użycia przerobionego dokumentu za autentyczny. […] Czyn przypisany oskarżonemu nie wypełnił znamion tego przestępstwa. Nie każde działanie polegające na wprowadzeniu fizycznych zmian w dokumencie jest przestępstwem określonym w art. 265 § 1 k.k., lecz tylko takie, które takiej przerobionej postaci dokumentu nadaje pozory autentyczności, i podjęte jest w celu użycia przerobionego dokumentu za autentyczny. W niniejszej sprawie, oskarżony, zamazując częściowo datę, do której miała nastąpić zapłata rachunku za dostawę gazu, tj. zamazując cyfry określające dzień i miesiąc, a pozostawiając cyfry określające rok, działał w istocie w przeciwnym kierunku, to jest odbierał dokumentowi cechy autentyczności. Jest bowiem rzeczą notoryjną, że autentyczne rachunki zawierają dokładną datę, w celu umożliwienia stwierdzenia, czy rachunek zapłacony został w terminie. Nadanie dokumentowi przez jego przerobienie pozorów autentyczności wystąpiłoby np. wtedy, gdyby oskarżony wpisaną w nim datę przerobił na inną, zwłaszcza przez posłużenie się podobną techniką (tj. wydruku komputerowego) jak wystawca dokumentu. W niniejszej sprawie tego rodzaju działanie nie miało miejsca.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 28/1998

Zobacz również: