Bezpieczeństwo w komunikacji/ pojęcie środka odurzającego/ obniżenie sprawności kierowania pojazdem

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ pojęcie środka odurzającego/ obniżenie sprawności kierowania pojazdem
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06
Treść:
Pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art.178a k.k. obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485), lecz również inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego nr 5/07 Biura Studiów i Analiz SN

Zobacz również: