Biuro pisania podań / poradnictwo prawne / koncesje

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Biuro pisania podań / poradnictwo prawne / koncesje
Wyrok:
Wyrok NSA O/Katowice z dnia 11 października 1989r., sygn. SA/Ka 531/89
Treść:
Udzielanie przez pracownika prowadzącego biuro pisania podań także porad prawnych w wyszczególnionych dziedzinach prawa, z wyłączeniem doradztwa w zakresie działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych i przyjmowania pełnomocnictw procesowych, nie jest zabronione w rozumieniu art. 1 i 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. Nr 41 poz. 324 ze zm./ i nie wymaga koncesji /art. 11 tej ustawy/.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck