Wykroczenia/ wniosek o ukaranie/ terenowy organ Policji

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykroczenia/ wniosek o ukaranie/ terenowy organ Policji
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 27 marca 2003 r., sygn. I KZP 3/03
Treść:
Wniosek o ukaranie, o którym mowa w art. 57 § 1 k.p.w., w imieniu Policji skutecznie może złożyć (podpisać) jedynie terenowy organ Policji bądź upoważniony przez ten organ policjant. […] Wniosek o ukaranie, o którym mowa w art. 57 § 1 k.p.w., jest właśnie wystąpieniem w imieniu „Policji”, jako tej jednolitej formacji, a zatem skutecznie może go złożyć jedynie terenowy organ Policji bądź upoważniony przez ten organ policjant. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o Policji, do zadań „Policji” należy wykonywanie m.in. czynności dochodzeniowo- -śledczych, a nie do ogólnego zakresu kompetencji każdego policjanta, jaki przewidziały przepisy art. 15–17 tej ustawy. Komendant właściwej jednostki organizacyjnej Policji ustala dla niej regulamin (art. 7 ust. 4) i zgodnie z nim powierza policjantom określone zakresy obowiązków służbowych. Jeśli np. w ich ramach powierzone zostanie także sporządzanie wniosków o ukaranie, to oczywiście będzie to należyte upoważnienie policjanta do działania jako oskarżyciel publiczny w rozumieniu art. 17 § 1 i art. 57 § 1 k.p.w. Rzecz jasna, upoważnienia takiego właściwy organ Policji udzielić może indywidualnie w konkretnej sprawie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 29