Bezpieczeństwo w komunikacji/ stan nietrzeźwości/ dowodzenie związku przyczynowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ stan nietrzeźwości/ dowodzenie związku przyczynowego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 listopada 2002r., sygn. III KKN 281/00
Treść:
Potrzeba ustalenia związku przyczynowego między stanem nietrzeźwości a zaistnieniem wypadku drogowego może zachodzić jedynie wtedy, kiedy zebrane dowody nie ujawniają innego - poza prowadzeniem pojazdu w tym stanie - naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: