Wymiar sprawiedliwości/ nastroje społeczne /niezawisłość sądów

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wymiar sprawiedliwości/ nastroje społeczne /niezawisłość sądów
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie dnia 4 grudnia 2003r., sygn. II Aka 338/03
Treść:
Nie powinno się w orzekaniu kierować społecznym poczuciem sprawiedliwości, odczuciem społecznym, czy innymi podobnie ogólnikowymi kategoriami. Są to przesłanki nieracjonalne, wywodzące się z emocjonalnych nastrojów części społeczeństwa, kreowanych rozmaitymi mechanizmami. Po pierwsze – gdyby wyroki sądów miały zależeć od tych nastrojów społeczeństwa, należałoby przede wszystkim badać te nastroje, to jest stosunek do badanego przestępstwa różnych grup zawodowych, terytorialnych, wiekowych itd. Po drugie – należałoby w tym uwzględniać zmienność owych nastrojów. Po trzecie – właśnie po to obdarzono sądy niezależnością, by wyrokowały niezawiśle od wszelkich, zewnętrznych uwarunkowań, nie tylko niezależnie od władz państwowych, ale i od owego „społecznego odczucia”. Inną rzeczą, słuszną jest uwzględniać w wyrokowaniu skutki społeczne postępowania karnego, a inną, złą - bezkrytycznie podporządkowywać się [i los podsądnych] imaginowanym oczekiwaniom jakichś grup społecznych.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2004, poz. 20

Zobacz również: