Fałszerstwo dokumentu / inny środek płatniczy/ karta płatnicza

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu / inny środek płatniczy/ karta płatnicza
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. II AKa 467/02
Treść:
Karta płatnicza spełniająca funkcję płatniczą należy do zbioru desygnatów pojęcia ”inny środek płatniczy” w rozumieniu art. 310 § 1 i § 2 k.k. […] Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 października 2002 r., sygn. akt I KZP 31/2002 słusznie zwraca uwagę, że w ustawowej definicji karty płatniczej odróżnia się dwie funkcje takiej karty, tj. funkcję bezgotówkowej ”zapłaty” oraz funkcję ”wypłaty'” gotówki, zatem nie każda karta płatnicza pełni funkcję płatniczą. Odwołując się konsekwentnie do postawionego na wstępie rozważań założenia, że zaliczenie karty płatniczej do katalogu ”innych środków płatniczych” wymagać będzie tożsamość funkcji jaką pełni pieniądz, stwierdzić należy, że karta płatnicza spełniająca funkcję płatniczą należy do zbioru desygnatów pojęcia ”inny środek płatniczy” w rozumieniu art. 310 § 1 k.k. W rozpoznawanej sprawie oskarżeni posługiwali się podrobionymi kartami płatniczymi w celu ”regulowania” zapłaty w wykonaniu fikcyjnej umowy kupna — sprzedaży. Zaaprobowanie transakcji przez terminal POS skutkowało przekazaniem środków przez PolCard na konto właściciela sklepu, zaś oskarżeni z tegoż konta pobierali pieniądze. Nie są istotne w tym miejscu techniczne szczegóły konkretnych operacji i skutków każdej z nich. Była o tym mowa wcześniej. Istotnym jest, że podrobione karty płatnicze, którymi posługiwali się oskarżeni, spełniały funkcję płatniczą, co sprawia, że przyjęta w wyroku przez Sąd Okręgowy kwalifikacja prawna czynu im przypisanego m.in. z art. 310 § 2 k.k. jest prawidłowa.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 4/2003, poz. 36

Zobacz również: