Wymiar sprawiedliwości/ orzekanie/ funkcje uzasadnienia

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wymiar sprawiedliwości/ orzekanie/ funkcje uzasadnienia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 listopada 2003r., sygn. V KK 74/03
Treść:
Uzasadnienie pełni nie tylko funkcję procesową, lecz także buduje autorytet wymiaru sprawiedliwości i kształtuje zewnętrzne przekonanie o sprawiedliwości orzeczenia, wobec czego tolerowanie w obrocie prawnym orzeczeń uzasadnionych w sposób rażąco odbiegających od reguł określonych w art. 457 i 424 k.p.k. nie jest możliwe.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 13

Zobacz również: