Fałszerstwo dokumentu/ papiery wartościowe/ weksel „in blanco”

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ papiery wartościowe/ weksel „in blanco”
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 marca 2003r., sygn. II AKa 52/03
Treść:
Weksel „in blanco” jest dokumentem uprawniającym do otrzymania określonej sumy pieniężnej w rozumieniu art. 310 § 1 k.k. Z chwilą złożenia na nim swojego podpisu wystawca wie, że mogą być wpisane do niego dane, które wywołać mogą określone skutki prawne w sferze obrotu publicznego, jak też stanowić mogą przeciwko dłużnikowi tytuł egzekucyjny
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2004

Zobacz również: