Zbiorowe interesy konsumentów/ wprowadzenie w błąd/ brak rzetelnej informacji o kosztach

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Zbiorowe interesy konsumentów/ wprowadzenie w błąd/ brak rzetelnej informacji o kosztach
Wyrok:
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 stycznia 2006r., sygn. XVII Ama 100/04
Treść:
Narusza zbiorowe interesy konsumentów, w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzająca w błąd reklama prowadzona przez przedsiębiorcę, sugerująca konsumentowi, iż wygrał konkurs, gdy w rzeczywistości żaden konkurs nie był prowadzony, a jedynie konsument był jednym z wielu abonentów wybranych przez komputer, tym bardziej w sytuacji, gdy przy przyjęciu oferty konsument nie był informowany o rzeczywistych kosztach związanych z jej przyjęciem.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck