Ochrona zdrowia/ zgoda pacjenta/ forma pisemna

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ zgoda pacjenta/ forma pisemna
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. II KK 140/08

Treść:
Wszelkie podejmowane przez lekarza czynności faktyczne wymagają zgody pacjenta, z drugiej, zaś nie oznacza to konieczności odbierania przy każdej okazji pisemnej zgody.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2009, poz. 8

 

Zobacz również: