Kara pozbawienia wolności/ przerwa w odbywaniu/ chrzest dziecka

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Kara pozbawienia wolności/ przerwa w odbywaniu/ chrzest dziecka
Wyrok:
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 29 listopada 2007r., sygn. II AKzw 854/07
Treść:
Nie można uznać za przesłankę do udzielenia przerwy deklarowaną chęć ochrzczenia dziecka. Trzeba bowiem mieć na względzie, że przerwa jest jedną z najdalej idących form wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności. Dlatego przed jej udzieleniem należy zawsze rozważyć, czy nie będzie wystarczające - dla zrealizowania potrzeb, którym ma służyć - skorzystanie z przewidzianych w k.k.w. możliwości zezwolenia skazanemu na krótkotrwały pobyt na wolności (art. 141 a k.k.w.).
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 116]

Zobacz również: