Kara pozbawienia wolności/ przerwa w odbywaniu/ rozwód i małżeństwo

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Kara pozbawienia wolności/ przerwa w odbywaniu/ rozwód i małżeństwo
Wyrok:
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r., sygn. II AKzw 1051/07
Treść:
Okoliczności dotyczące konieczności przeprowadzenia rozwodu i zawarcia małżeństwa nie stanowią podstawy udzielenia przerwy, gdyż czynności te można przeprowadzić bez konieczności opuszczenia zakładu karnego lub podczas zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Maj 2008 • Nr 5 [poz. 99]

Zobacz również: