Kara pozbawienia wolności/ praca odpłatna/ prawa człowieka

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Kara pozbawienia wolności/ praca odpłatna/ prawa człowieka
Wyrok:
Postanowienie SO w Tarnowie z dnia 8 kwietnia 2008r., sygn. III Kow 1460/07
Treść:
Skierowanie do skazanego propozycji wykonywania odpłatnie pracy sprzątającego teren zakładu karnego w czasie odbywania w nim kary pozbawienia wolności nie narusza art. 4 pkt 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Maj 2008 • Nr 5 [poz.102]

Zobacz również: