Ochrona zdrowia/ interwencja chirurgiczna/ zawinienie sekretarki medycznej

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ interwencja chirurgiczna/ zawinienie sekretarki medycznej
Wyrok:
Wyrok SO w Katowicach z dnia 12 grudnia 2003 r., II C 911/01/5 / Nr 19
Treść:
1. Gdy operacja nie ma charakteru nagłego, ratującego życie, le­karz, który podejmuje decyzję o daleko idącej interwencji chirur­gicznej, powodującej poważne okaleczenie pacjenta, musi mieć absolutną pewność, że jest to jedyne, niezbędne wyjście.

2. Szpital odpowiada za zawinienie sekretarki medycznej, która po­pełniła drastyczny błąd wprowadzenia do komputera przy diagno­zie pacjenta - diagnozy dotyczącej innego pacjenta.
Żródło:

Portal Prawo i Medycyna http://prawoimedycyna.pl/index.php?str=sklep&prod=210  

Zobacz również: