Ochrona zdrowia/ zabieg gastroskopii/ zgoda pacjenta

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ zabieg gastroskopii/ zgoda pacjenta
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 2 października 2003 r., I ACa 369/03

Treść:
1. Niepoinformowanie pacjenta przez lekarzy o sposobie prze­prowadzenia zabiegu gastroskopii i ewentualnych powikłaniach jest bezprawne (jako naruszające obowiązujące normy) i zawi­nione (jako celowe zatajenie informacji w obawie, że pacjent nie wyrazi zgody na zabieg ze względu na możliwość powikłań).

2. Wina lekarza przeprowadzającego zabieg „inwazyjny" wymaga­jący zgody pacjenta może polegać na wykonaniu go niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej lub też przeprowadzeniu go bez uzy­skania świadomej zgody chorego po rzetelnym poinformowaniu o „technicznej" stronie zabiegu i ewentualnym jego ryzyku.


Żródło:
Portal Prawo i Medycyna http://prawoimedycyna.pl/index.php?str=sklep&prod=205

Zobacz również: