Postępowanie wykonawcze / przerwa w karze / opiniowanie stanu zdrowia psychicznego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Postępowanie wykonawcze / przerwa w karze / opiniowanie stanu zdrowia psychicznego
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 stycznia 2005r., sygn. II Akz 859/04
Treść:
Skoro skazany ubiega się o przerwę w karze z powodu choroby psychicznej, to ustalenie stanu jego zdrowia psychicznego powinno nastąpić w oparciu o opinie dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, identycznie jak w stadium rozpoznawczy [art. 202 § 1 k.p.k.]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: