Internet/ dziennik lub czasopismo/ rozpowszechnianie bez rejestracji

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Internet/ dziennik lub czasopismo/ rozpowszechnianie bez rejestracji
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2007r., sygn. V KK 174/07

Treść:
1. Osoba rozpowszechniająca, bez rejestracji we właściwym sądzie okręgowym, dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

2. Konstytucyjna zasada lojalności państwa wobec obywatela wyraża się m.in. w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, które pozwala obywatelowi na zachowania, które jeżeli są zgodne ze stanowiskiem organów państwa, to nie narażą go na odpowiedzialność prawną.

Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2007, poz. 11