Zamówienia publiczne/ zasada szybkości/ termin odwołania

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Zamówienia publiczne/ zasada szybkości/ termin odwołania
Wyrok:
Postanowienie Zespołu Arbitrów przy UZP z dnia 18 kwietnia 2007r., sygn. UZP/ZO/0-406/07
Treść:
Postanowienie Zespołu Arbitrów przy UZP z dnia 18 kwietnia 2007r., sygn. UZP/ZO/0-406/07
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: