Zamówienia publiczne/ weryfikacja przedkładanych dokumentów/ uprawnienie zamawiającego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Zamówienia publiczne/ weryfikacja przedkładanych dokumentów/ uprawnienie zamawiającego
Wyrok:
Wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP 2007-04-18, UZP/ZO/0-409/07
Treść:
Zamawiający nie ma podstawy prawnej do kwestionowania, ewentualnie weryfikacji, składanych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów, nie ma też obowiązku zwracania się o wyjaśnianie treści dokumentów w przypadku, kiedy ich treść nie budzi u niego żadnych wątpliwości
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: