Koszty postępowania / dowody / opinie biegłych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Koszty postępowania / dowody / opinie biegłych
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2004r., sygn. II Akz 296/04
Treść:
Koszty opinii biegłych zasięganych w postępowaniu obciążają skazanego niezależnie od tego, czy okazały się one przydatne do ustalenia stanu faktycznego. Opinie takie podlegają ocenie sądu i mogą zostać zakwestionowane, jednakże za wykonana pracę biegłym należy się wynagrodzenie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2005

Zobacz również: