Wyrokowanie/ cofnięcie wniosku o ściganie/ forma decyzji sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ cofnięcie wniosku o ściganie/ forma decyzji sądu
Wyrok:
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2006r., sygn. II AKz 393/06
Treść:
Podejmowana na podstawie art. 12 § 3 KPK decyzja sądu o niewyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie powinna zawsze przybrać formę odrębnego postanowienia, wydanego przed rozpoczęciem przewodu sądowego i kontynuowaniem postępowanie na rozprawie głównej. Taka forma decyzji sądu wykluczy dopiero jakąkolwiek wątpliwość, że mimo istnienia w aktach oświadczenia o cofnięciu wniosku o ściganie, postępowanie jest dopuszczalne i nie wygasło prawo oskarżyciela do oskarżenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: