Opinia publiczna / prawo do informacji / obowiązek dziennikarskiej bezstronności

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Opinia publiczna / prawo do informacji / obowiązek dziennikarskiej bezstronności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 października 2004r., II KK 355/04
Treść:
Prawo do krytyki przysługujące dziennikarzowi nie może przeradzać się formułowanie inwektyw i pomówień pod adresem funkcjonariuszy państwa. Opinia publiczna ma prawo być informowana o nieprawidłowościach w działalności organów państwowych i funkcjonariuszy tych organów, nie zwalnia to jednak dziennikarza od tego, aby jego wypowiedzi miały charakter bezstronny szczególnie wtedy, gdy dotyczą faktów. […] Dziennikarskie prawo do krytyki […] nie jest nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo stawiania gołosłownych bądź niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2005