Wyrokowanie/ wyrok uniewinniający/ treść uzasadnienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ wyrok uniewinniający/ treść uzasadnienia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006r., sygn. II KK 184/06
Treść:
Uzasadnienie wyroku uniewinniającego winno zawierać precyzyjne ustalenia okoliczności faktycznych oraz analizę dowodów. W zakresie argumentacji prawnej powinno zawierać wyjaśnienie dlaczego, pomimo wypełnienia swoim zachowaniem ustawowych znamion typu czynu zabronionego, oskarżony nie może jednak ponieść odpowiedzialności karnej, tzn. wyjaśnienie, dlaczego nastąpiło wyłączenie odpowiedzialności karnej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2007, poz. 24

Zobacz również: