Powaga rzeczy osądzonej/ nadrzędność norm unijnych/ orzeczenie sądu zagranicznego

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ nadrzędność norm unijnych/ orzeczenie sądu zagranicznego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2006r., sygn. IV KO 22/05
Treść:
W konsekwencji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, częścią systemu prawa polskiego stały się normy dotyczące zasady res iudicata i ne bis in idem , stanowiące acquis communautaire , co w istotny sposób zmieniło zakres obowiązywania zasady powagi rzeczy osądzonej. Z mocy art. 114 § 3 pkt 3 k.k. w zw. z art. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. UE L 239, z dnia 22 września 2000 r.) normy unijne, określające moc prawną orzeczeń wydawanych w państwach członkowskich, zyskały pierwszeństwo przed ogólną zasadą art. 114 § 1 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 9

Zobacz również: