Powaga rzeczy osądzonej/ tożsamość osoby i czynu/ postępowanie inne niż karne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ tożsamość osoby i czynu/ postępowanie inne niż karne
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2004r., sygn. I KZP 40/03
Treść:
[…] Wcześniejsze zakończenie innego postępowania niż postępowanie karne, choćby co do tego samego czynu tej samej osoby, nie wywołuje skutku w postaci stanu rzeczy osądzonej [rei iudicatae], o którym mowa w art. 17 § 1 pkt. 7 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 8

Zobacz również: