Powaga rzeczy osądzonej/ wykrocznie/ skutki prawne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ wykrocznie/ skutki prawne
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2 lutego 2012 roku; sygn. IV KK 392/11
Treść:
Postępowanie zmierzające do realizacji normy materialnej innej gałęzi prawa, niż prawo karne, nie może być uznane za „postępowanie karne” w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., a więc takim postępowaniem nie jest też postępowanie w sprawach o wykroczenia. Wcześniejsze zakończenie postępowania innego niż postępowanie karne, choćby co do tego samego czynu, tej samej osoby, nie powoduje powagi rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.).
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XXII • Czerwiec 2012 • Nr 6 [poz. 10]

Zobacz również: