Stanowienie prawa/ pierwszeństwo normy powszechnie obowiązującej/ akty wykonawcze niższego rzędu

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Stanowienie prawa/ pierwszeństwo normy powszechnie obowiązującej/ akty wykonawcze niższego rzędu
Wyrok:
Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r., sygn. II SA/Wr 2572/02
Treść:
Narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już pomieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: