Bezprawne polecenie przełożonego/ bezkrytyczne wykonanie/ wypowiedzenie umowy o pracę

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Bezprawne polecenie przełożonego/ bezkrytyczne wykonanie/ wypowiedzenie umowy o pracę
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2006r., sygn. I PK 161/05
Treść:
Bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonych może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck