Alkohol /spożywanie w miejscu pracy po jej zakończeniu / wypadek w drodze do domu

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Alkohol /spożywanie w miejscu pracy po jej zakończeniu / wypadek w drodze do domu
Wyrok:
Wyrok SN - z dnia 23 maja 2000r., sygn. II UKN 551/99
Treść:
Zrywa związek z pracą pracownik, który po zakończeniu czynności wynikających z umowy o pracę, pozostaje na terenie zakładu pracy jedynie w celu picia alkoholu. W konsekwencji droga, jaką po opuszczeniu zakładu pracy przebywał w stanie nietrzeźwym i podczas której poniósł śmierć, nie jest drogą z pracy do domu (§ 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych, Dz.U. Nr 36, poz. 199).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: