Nauczyciel/ wyrok skazujący/ wygaśnięcie stosunku pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Nauczyciel/ wyrok skazujący/ wygaśnięcie stosunku pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2005 r., sygn. III PK 3/05
Treść:
Prawomocny wyrok nakazowy skazujący nauczyciela za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. powoduje wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: