Wynagrodzenie pracownicze/ zakład opieki zdrowotnej/ spółka akcyjna

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wynagrodzenie pracownicze/ zakład opieki zdrowotnej/ spółka akcyjna
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. II PZP 10/05
Treść:
Zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę akcyjną, w której większość akcji mają jednostki samorządu terytorialnego, nie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.).
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2006, poz. 37

Zobacz również: