Ocena pracownika/ godność osobista/ uprawnienia pracodawcy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Ocena pracownika/ godność osobista/ uprawnienia pracodawcy
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 października 2002 r., sygn. III APa 21/02
Treść:
Pracodawca ma prawo do oceny pracy pracownika oraz przestrzegania przez niego czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i taka ocena, nawet jeżeli jest dla pracownika niekorzystna ale zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie narusza godności osobistej pracownika ani jego dóbr osobistych.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 3/2003 poz. 12