Odpowiedzialność materialna/ inwentaryzacja powierzonego mienia/ nieobecność pracownika

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Odpowiedzialność materialna/ inwentaryzacja powierzonego mienia/ nieobecność pracownika
Wyrok:
Wyroki SA w Warszawie z dnia 9 lutego 2005 r. sygn. III APa 104/04
Treść:
Przeprowadzanie inwentaryzacji pod nieobecność pracownika, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, którego nie zawiadomiono o terminie inwentaryzacji i przeprowadzenie spisu towarów z karty osobistej pracownika, czy dokumentacji magazynowej, a nie spisu z natury w sensie fizycznym, skutkuje uznaniem takiej inwentaryzacji za nieprawidłową i nie mogącą powodować odpowiedzialności materialnej pracownika w oparciu o art. 124 § 1 k.p.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1/2006, poz. 1