Nietrzeźwość w miejscu pracy/ stawiennictwo w miejscu pracy/ rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Nietrzeźwość w miejscu pracy/ stawiennictwo w miejscu pracy/ rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2000r., sygn. I PKN 586/99
Treść:
Stawienie się pracownika w miejscu wykonywania pracy w stanie nietrzeźwości wyklucza zarówno możliwość świadczenia przez niego pracy, jak też pozostawania w gotowości do jej świadczenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: