Obowiązki pracownicze/ przedmiot poleceń służbowych/ dyskryminacja i mobbing

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Obowiązki pracownicze/ przedmiot poleceń służbowych/ dyskryminacja i mobbing
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005r., sygn. I PK 103/05
Treść:
Wydawanie przez pracodawcę poleceń dotyczących pracy nie stanowi, co do zasady, naruszania godności pracownika (dóbr osobistych), nierównego
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: