Wynagrodzenie pracownicze/ granice płacy godziwej/ aneks do umowy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wynagrodzenie pracownicze/ granice płacy godziwej/ aneks do umowy
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia25 kwietnia 2003r., sygn. III APa 5/03
Treść:
Sporządzenie aneksu do umowy o pracę, mocą którego w przypadku odwołania pracownika ze stanowiska prezesa zarządu, będzie mu przysługiwało odszkodowanie w wysokości sześciokrotności jego średniego miesięcznego wynagrodzenia, uzasadnia uznanie postanowień aneksu do umowy o pracę za nieważne i sprzeczne z prawem, jako przekraczające granice płacy godziwej (art. 58 § 2 KC w związku z art. 13, art. 18 i art. 300 KP).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: