Wynagrodzenie pracownicze/ nadrzędność prawa pracy/ minimum uprawnień pracowniczych

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wynagrodzenie pracownicze/ nadrzędność prawa pracy/ minimum uprawnień pracowniczych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2003r., sygn. I PK 58/02
Treść:
Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, a gdyby tak było, to zamiast nich – jako nieważnych – stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. […] Nie ulega wątpliwości, że art. 18 § 2 k.p. ma między innymi zastosowanie w przypadkach ustalenia dla pracownika niższego wynagrodzenia za pracę niż to, które gwarantują przepisy prawa pracy. W takiej sytuacji pracownik ma prawo domagać się na drodze sądowej wyrównania wynagrodzenia
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: