Przedawnienie roszczeń/ roszczenia pracodawcy/ rozpoczęcie biegu

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Przedawnienie roszczeń/ roszczenia pracodawcy/ rozpoczęcie biegu
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. III PZP 6/13
Treść:
Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne k.c.), będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę.
Żródło:
strona Sądu Najwyższego - www.sn.pl