Prokurator/ udział w postępowaniu/ zaskarżenie decyzji

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prokurator/ udział w postępowaniu/ zaskarżenie decyzji
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 września 2005 r.; sygn. II OSK 34/05
Treść:
Prokurator, który nie brał udziału w postępowaniu, może na podstawie art. 183 § 1 i art. 188 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wnieść odwołanie od decyzji nieostatecznej organu pierwszej instancji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: