Czas pracy/ niepełnosprawni/ dodatkowy urlop

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ niepełnosprawni/ dodatkowy urlop
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. II PK 339/04
Treść:
Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: