Sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu / dopuszczalność drogi sądowej / właściwość sądu pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu / dopuszczalność drogi sądowej / właściwość sądu pracy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 lutego 2005r., sygn. II PZP 1/05
Treść:
W sprawie o sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu droga sądowa jest dopuszczalna. Do rozpoznawania takiej sprawy właściwy rzeczowo jest sąd rejonowy – sąd pracy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005