Katecheta/ osobiste wykonywanie pracy/ dyspozycyjność

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Katecheta/ osobiste wykonywanie pracy/ dyspozycyjność
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. III AUa 1706/05
Treść:
Jeśli stosunek między katechetą i parafią lub jej proboszczem względnie Kurią Diecezjalną wymagał osobistego wykonywania pracy, świadczenia pracy a nie jej wyników, wykonywania pracy w określonym czasie i miejscu oraz podporządkowania podmiotowi zatrudniającemu, to nie ma przeszkód prawnych uznania, że był to stosunek pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3