Czas pracy/ wypadek komunikacyjny/ zadaniowy czas pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ wypadek komunikacyjny/ zadaniowy czas pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 29 listopada 2006r., sygn. II UK 101/06
Treść:
Wypadek komunikacyjny w drodze z miejsca zamieszkania (domu) do miejsca wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), nawet wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w ramach zadaniowego czasu pracy (art. 140 KP).

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. BeckZobacz również: