Ubezpieczenia społeczne/ obowiązek szkolny/ istota pobierania nauki

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Ubezpieczenia społeczne/ obowiązek szkolny/ istota pobierania nauki
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 14 czerwca 2006r., sygn. III AUa 1467/05
Treść:
Ustalenie "uczęszczania do szkoły", czy "nauki w szkole" nie wymaga stwierdzenia systematycznej obecności w szkole. Możliwe jest przecież spełnianie obowiązku szkolnego bez uczestnictwa w zajęciach (art. 16 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zm.) oraz w szczególnym trybie nauki dorosłych, bez codziennej obecności (art. 68 ustawy o systemie oświaty). Istota ucznia sprowadza się wówczas do sprawdzania w trakcie egzaminów wiedzy nabytej w domu albo na zajęciach praktycznych.
Żródło:
LEX Polski Serwer Prawa phttp://www.lex.com.pl/w_orzeczenia.php?z=osa&position=1&r=

Zobacz również: