Emerytura/ opieka nad dzieckiem/ warunki przyznania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Emerytura/ opieka nad dzieckiem/ warunki przyznania
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. III AUa 345/06
Treść:
Prawny opiekun dziecka, ustanowiony nawet wówczas gdy dziecko ukończyło 18 lat życia, ma prawo do wcześniejszej emerytury przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28 z 1989 r., poz. 149 ze późn. zm.), o ile na dzień 1 stycznia 1999 r. spełnił wszystkie warunki przewidziane przepisami tego rozporządzenia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 4

Zobacz również: