Świadczenia przedemerytalne/ śmierć uprawnionego/ wstrzymanie wypłaty

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Świadczenia przedemerytalne/ śmierć uprawnionego/ wstrzymanie wypłaty
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 września 2005 r., sygn. III AUa 435/05
Treść:
Zgodnie z ustępem trzecim artykułu 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje, poczynając od "miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona". Treść tego przepisu jest jednoznaczna: wstrzymanie wypłaty następuje, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 3