Policjant/ ordynacja podatkowa/ zwrot kosztów przejazdu

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Policjant/ ordynacja podatkowa/ zwrot kosztów przejazdu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2006r., sygn. II FSK 1089/05
Treść:
Zwrot kosztów przejazdu wypłacany policjantowi zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o Policji obciąża pracodawcę, a zatem jest świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika i stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: