Wynagrodzenie pracownicze/ przywrócenie do pracy/ zwrot odprawy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wynagrodzenie pracownicze/ przywrócenie do pracy/ zwrot odprawy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 czerwca 2006r., sygn. II PK 330/05
Treść:
Pracownik, wnosząc pozew o przywrócenie do pracy, musi liczyć się z tym, że powództwo może zostać uwzględnione i wtedy odpadnie podstawa zapłaty odprawy z art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy Gednoiity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) a odprawa wypłacona stanie się świadczeniem nienależnym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: